historisch perspectief

 

Verandering en groei zijn soms een gevecht tegen de zwaartekracht. Maar elke stap die je zet geeft meer lucht, meer uitzicht, een nieuwe horizon.

 

gemaakt voor kunstwandelroute Hackfort 2024

thema klimaattransitie

met gedicht: historisch perspectief

 

staal, bamboe, lucht

hoog 600, lang 200, breed 150 cm

 

Historisch perspectief

 

Van waterlander, Batavier

plomp uit de klei getrokken

Dat slibmoeras, die modderpoel

ontsteeg, naar grote hoogten reikend

In vuur en vlam de handelsgeest maar vluchtig

als moerasgas

het fraaiste vergezicht verstikt

 

Kilo half om half, pondje jong belegen

Hangop boerenjongens, advocaat, tiramisu

Had die koe met haar jong nu ook nog wat

in de melk te brokken?

Of doet u maar wat nodig is

Desnoods een onsje minder

En kijk hoe zompig stinkend hier die bodem

 

Tot men niets meer weet

dan bomen, planten

en natellen op onze vingers

- hoogtij voor historisch perspectief -

dat het pompen of verzuipen,

zich verheffend met een zucht,

of het morgen weer moeras was

 

Gedicht: Maurits Zijp

Historisch perspectief

 

Van waterlander, Batavier

plómp uut de klei etrokken

Dat slibmoeras, dee modderpoel

óntsteeg, naor grote hoogten reikend

In vuur en vlam de handelsgeest maor vluchtig

as moerasgas

’t fraaiste vergezicht verstikt

 

Kilo half um half, póndje jóng belaegen

Hangop boerenjongens, advocaot, tiramisu

Had dee koe met heur jong nów ok nog wat

in de melk te brokken?

Of doe’j maor wat neudig is

Desnoods ’n ònsje minder

En kiek hoo zompig stinkend hier dee baodem

 

Töt men niets meer wet

dan beumen, planten

en naotellen op ónze vingers

- hoogtij veur historisch perspectief -

dat ’t pómpen of verzoepen,

zich verheffend met ‘n zucht,

of ’t margen weer moeras was

 

Achterhoekse vertaling: Hans Mellendijk